Drift

04-12-2023 

Der er et brud på ledningsnettet efter trykøgerstationen ved Røved. Vi arbejder på at få det lokaliseret og genoprette vandforsyningen hurtigst muligt.

 

Husk

At tjekke vanduret for frostsprængninger i vinterperioden, hvis den er placeret udendørs.

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

 

Nyheder fra bestyrelsen