Vandanalyse af vandet fra Ødum Vandværk

Ødum Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Prøverne udføres af Eurofin.

Hårdheden i Ødum Vandværk's vand ligger mellem 9-10 grader dH


Oversigt over Vandprøver